Червено Вино Каберне Фран Ренесанс 2008 г. 0,75 л. Синтика Сандански

Описание

Хераклея Синтика е античен град в днешна Югозападна България,  център на областта Синтика, населявана от тракийското племе синти, за което споменават Омир, Херодот и Тукидид. Останките му се намират край село Рупите в подножието и южните склонове на изгасналия вулкан Кожух. Доказателство за това е откритият през 2002 година надпис от 308 година, в който император Галерий се обръща към хераклейците в отговор на молбата им да възстанови изгубените им граждански права. Винарна Синтика е разположена в местността Соколовец, срещу изхода Сандански-София.

Купи

Цена: 10.89лв.
Брой:

Хераклея Синтика е античен град в днешна Югозападна България,  център на областта Синтика, населявана от тракийското племе синти, за което споменават Омир, Херодот и Тукидид. Останките му се намират край село Рупите в подножието и южните склонове на изгасналия вулкан Кожух. Доказателство за това е откритият през 2002 година надпис от 308 година, в който император Галерий се обръща към хераклейците в отговор на молбата им да възстанови изгубените им граждански права. Винарна Синтика е разположена в местността Соколовец, срещу изхода Сандански-София.

© 2009 Хриси 99 ЕАД
Работи на Summer Cart